Allmänna villkor

Allmänna villkor

ALLMÄNT
Nedanstående allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.ruleofsweden.se, www.ruleofsweden.com, www.rulesportswear.com och tillhörande sidor samt undersidor (”Webbplatsen”, ”Sajten”).

1.1 När du slutför en beställning från Webbplatsen ingår du i avtal med Rule of Sweden AB, organisationsnummer; 559076-3925 (”Rule”, ”Rule of Sweden”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”) och antas acceptera och följa våra allmänna villkor i helhet. När du slutför en beställning från Webbplatsen godkänner Du även att Du tagit del av samt samtycker till användningen av personuppgifter och cookies enligt Rule of Swedens integritetspolicy. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

Rule of Sweden AB
559076-3925
Box 3297
35253 Växjö
info@ruleofsweden.se

1.2 Du måste vara 18 år för att kunna beställa på webbplatsen. Enligt svensk lag godkänner inte Rule of Sweden kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att neka eller göra ändringar i din beställning, exempelvis om du angivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

1.3 Rule of Sweden reserverar sig för eventuella skriv- och bildfelaktigheter på Webbplatsen, till exempel felaktig teknisk specifikation, produktbeskrivning eller prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella sådana fel samt att korrigera och uppdatera informationen när som helst.

All bildinformation på Webbplatsen ska i alla fall ses som illustrationer, vilka inte kan garanteras återge de produkter du erhåller eller produktens specifika utseende, funktioner eller ursprung.

Om felaktigt pris har angivits för en vara som du har beställt kommer vi att kontakta dig kring detta och invänta din återkoppling kring det förändrade priset innan vi går vidare med beställningen.

1.4 Rule of Sweden reserverar sig för slutförsäljning och felaktig information om lagersaldo. Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella sådana fel samt att korrigera och uppdatera informationen när som helst.

1.5 Rule of Sweden ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från tredje part.

1.6 Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Rule of Sweden. Inkluderas gör exempelvis företagsnamn och produktnamn, bilder, mönster, text och layout, grafik och design samt information om varor, tjänster och övrigt innehåll. Ingen information från Webbplatsen får kopieras utan Rule of Swedens skriftliga godkännande. Denna information är bland annat skyddad genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar.

1.7 Rule of Sweden frånsäger sig ansvar för skador uppkomna på grund av användande eller oförmåga att använda Webbplatsen.

1.8 Rule of Sweden förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst och oavsett anledning. Alla ändringar av villkoren kommer att publiceras på Webbplatsen. Förändringarna gäller från att Du accepterat Villkoren, antingen i samband med nytt köp eller vid besök på Webbplatsen. Vi rekommenderar dock att du regelbundet håller dig uppdaterad för eventuella ändringar i villkoren.

2. INTEGRITETSPOLICY
Vi på Rule of Sweden är noga med att alltid värna om din personliga integritet och strävar efter att i alla lägen skydda dina personuppgifter, vid användning av webbplatsen. Vi följer alltid gällande regler och lagar för skydd av personuppgifter.

Detta dokument ger dig förståelse i hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, när du använder webbplatsen, i samband med köp eller beställning, och när du är i kontakt med oss. Vi vill med detta dokument tydliggöra ansvaret för att skydda din integritet och dina rättigheter. Nedanstående ska ge dig inblick i, och förståelse för, vilka uppgifter vi samlar in, varför och vad vi gör och inte gör med dem.

Godkännande av denna policy sker i samband med köp eller inskickande av dina uppgifter, detta ger därmed oss ditt samtyckande till användning av dina personuppgifter i enlighet med denna.

2.1 Ansvarig för behandling av personuppgifter.
Rule of Sweden AB (”Rule of Sweden”, ”Vi”), 5590763925, är ett svenskt klädesföretag inom sportmode. Rule of Sweden driver webbplatserna www.ruleofsweden.se och www.ruleofsweden.com (”Webbplatsen”, ”Sajten”, ”Webbsidan”, ”Hemsidan”). Rule of Sweden AB, 5590763925 är ansvarig för behandling av dina personuppgifter vid;
beställning/ order/ köp
besök på hemsidan och accepterar cookies
frågor, klagomål, förfrågningar eller övrig kontakt med oss
marknadsföring

Kontaktuppgifter:
Rule of Sweden AB
Box 3297
35053 Växjö
Sverige
E-mail: info@ruleofsweden.se
Myndighet för registrering: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559076-3925
Företagets representant: Elin Karlsson
VAT registration number: VAT NO. SE55907639251

2.2 Behandling av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, leveransadress, telefonnummer, emailadress, personnummer, kön, köp-, order- och betalhistorik, kredit- och betalkortsuppgifter och nummer samt IP-adress. De personuppgifter som gäller är de som vi samlat in via cookies (dessa måste du godkänna manuellt) alternativt de som du själv angett på webbplatsen. Vi kan också komma till att samla in viss data genom externa källor såsom uppdateringar av adressuppgifter samt kreditvärdighet. Se bilaga 1 för en en detaljerad vy över vilka personuppgifter vi samlar in, när dessa samlas in, hur dessa används samt vilken laglig grund behandlingen är baserad på. Vidare information om cookies samt hur dessa används och hanteras hittar du längre ner i detta dokument.

Anledningen till att vi samlar in dessa personuppgifter om dig som användare av hemsidan samt som kund är för att kunna tillhandahålla en så bra webbsida och tjänst som möjligt samt kunna fullgöra de åtaganden vi har mot dig som kund genom avtal. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna identifiera dig, administrera ordrar och övriga frågor och för direktmarknadsföring (vill du avregistrera dig från detta är det inga problem). De personuppgifter som vi samlar in i samband med köp och beställning behövs vid orderhantering, leverans och fakturering/betalning. När du kontaktar oss med övriga frågor eller funderingar genom mail, telefon, post etc används den information du tillgodoser oss med för att kunna hantera ditt ärende på bästa möjliga sätt samt för att kunna kontakta dig med relevant återkoppling.

2.3 Rätt att ta del av, förändra och radera personuppgifter
Vår önskan är att alltid ha korrekt och uppdaterad information kring dig, om du ändrar någon av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss genom vår kundservice. Det är din rätt att oavsett tidpunkt rätta, förändra eller radera dina personuppgifter. Dock kan radering av personuppgifter inte ske om de krävs för att fullgöra åtagandet gentemot dig som kund alternativt om svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut uttrycker annat.

Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter som behandlats om dig, oavsett insamlingssätt. Önskar du denna information ber vi dig kontakta oss.

Du har alltid rätt att återta ditt samtycke, uttrycka klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, och invända mot direktmarknadsföring.

2.4 Lagring av personuppgifter
Vi sparar dina uppgifter så länge som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller max ett år efter avslutad kundrelation. Efter denna tid raderas dina personuppgifter.

2.5 Användning av personuppgifter
Dina personuppgifter delas, byts eller säljs inte vidare till tredje part.

Den data som vidarebefordras till tredje part är av sådant slag att den krävs för möjlighet att fullgöra våra tjänster gentemot dig som kund, exempelvis leverans eller betalning.
Dina personuppgifter kommer, i samband med köp, att kunna behandlas i kreditupplysningssyfte av betalnings- och kreditföretag. De kommer också att kunna delas med myndigheter eller samarbetspartners samt betalnings- och kreditföretag. I alla dessa fall iakttar vi alltid stor försiktighet.

Dina personuppgifter kan, efter samtycke, användas för identifikation, marknadsföringskampanjer, nyhetsbrev. Dina personuppgifter även användas för utskick per sms och epost. Önskar du dra tillbaka ditt samtycke, i delar eller hela, denna typ av behandling kan du alltid kontakta vår kundservice så noterar vi detta omgående.

Vid sådant fall att hela eller delar av Rule of Sweden eller dess verksamhet säljs eller integreras till annan verksamhet kan dina uppgifter komma att lämnas vidare till köpare eller till våra rådgivare samt köpares rådgivare.

2.6 Säkerhet
Vi förvarar alltid dina personuppgifter säkert och uppgraderar och uppdaterar våra system kontinuerligt för att webbplatsen ska vara trygg. I vårt arbete med att skydda dina personuppgifter ingår bland annat implementering av organisatoriska åtgärder och användning av brandväggar och antivirusprogram.

SSL (Secure Locket Layer) är ett protokoll för säker överföring av data via internet eller nätverk, som Rule of Sweden använder. Det krävs dock att du som kund kontrollerar att SSL är påslaget i din webbläsares inställningar. Kreditkortsuppgifter hanteras på en etablerad och säker sida och överförs krypterat med SSL.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy är enbart duglig på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplats du i dessa fall omdirigeras till. Vi tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Vid vissa tidpunkter kan webbplatsen vara under uppdatering eller ej möjlig att nå. Vi kan inte garantera att webbplatsen är fri från virus, spam och andra oegentligheter, och förbehåller oss rätten att friskriva oss från eventuella problem som kan uppstå i samband med detta.

Eventuella försök att bruka stulna eller falska person- eller betalningsuppgifter eller annan brottslig verksamhet rapporteras utan undantag till polismyndigheten.

2.7 Cookies
Efter samtycke använder vi oss av cookies, små textfiler som lagras på besökarens dator och som ger möjlighet att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vi använder inte cookies för att spara personlig information eller för att vidarebefordring till tredje part. Cookies används enbart för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre.

Cookies brukar delas in i två typer; permanent cookie och sessionscookie. Den första av de två ligger kvar på besökarens dator under en viss tid (max tolv månader), den andra lagras tillfälligt under den tid som besökaren är inne på webbplatsen och försvinner när besökaren stänger ner webbplatsen.

Rule of Sweden använder cookies i syfte att förbättra webbplatsen gentemot besökaren, exempelvis genom att anpassa webbplatsen efter vad besökaren tros önska i form av tjänster och produkter, intressen och valmöjligheter, hantering av köp och order.

Vi använder sessionscookies för satt möjliggöra statistik över användningen av webbplatsen.

Vi lagrar, genom permanenta cookies, dina personliga inställningar hos oss för att du ej ska behöva göra om dem varje gång du besöker webbplatsen och för att vi ska kunna anpassa och göra marknadsföring och information som du anser vara betydelsefull och relevant.

Om du ångrar att du accepterat att cookies används kan du stänga av dessa i din webbläsares inställningar. Du kan även ta bort tidigare lagrade cookies. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du har. Det finns vanligtvis också möjlighet att ställa in så att du får en fråga varje gång vår webbplats vill lägga till en cookie hos dig,

Vi använder verktyg från tredje part som exempelvis Google Analytics, dessa cookies kan vara både permanenta och sessionscookies. De permanenta lagras ej längre än 24 månader.

2.8 Övriga frågor
Om du har övriga frågor kring vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, eller önskar radera eller ändra felaktiga uppgifter ber vi dig kontakta oss via mail info@ruleofsweden.se eller genom de kontaktuppgifter du finner under punkt 1.

2.9 Bilagor
Klicka här för att ladda ner pdf:en

 

4. BESTÄLLNING & KÖP
Ett avtal om köp ingås först när Rule of Sweden bekräftat din beställning genom en orderbekräftelse från Rule of Sweden till dig, via epost. Vanligtvis tar det max 24 timmar innan du får din orderbekräftelse. Har du inte fått någon bekräftelse ska du kontakta oss. Vi ber dig behålla din orderbekräftelse för eventuella kommande kontakter med vår kundservice.

5. LEVERANS, FRAKT & TRANSPORT
5.1 För varor som finns i lager, och där inget annat avtalats, är standardleveranstiderna enligt nedan räknat från den dag då Rule of Sweden skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen; Inom Sverige är leveranstid för standardleverans 1-5 arbetsdagar, räknat från den dag du lagt din beställning. Inom Europa är leveranstid för standardleverans 4-10 arbetsdagar, räknat från den dag du lagt din betällning. I övriga världen är leveranstid för standardleverans 7-15 dagar, räknat från den dag du lagt din beställning.
Vi reserverar oss för att leveranstiderna under intensiva perioder, såsom exempelvis vid helgdagar, fri frakt, nya releaser eller reaperioder, kan vara längre än vanligt. Har du allmänna frågor kring leveranser finns de flesta under fliken leveranser på hemsidan.

5.2 Inom Sverige kostar frakten 49 SEK. Inom Europa 10 USD. Till övriga världen 12 USD.
Fraktkostnader läggs till i din order och visas i totalsumman. Dessa kostnader inkluderar inte importkostnader som kan läggas till när ditt paket når ditt land.
5.3 Du ska hämta ut paket inom den tid som anges på aviseringen. Paketet ska hämtas ut personligen med giltig legitimation och aviseringsnummer, alternativt med hjälp av ombud. Aviseringen kan ske via epost, post, sms eller telefonsamtal.
5.4 Ej upphämtade paket kommer att debiteras dig med 149 SEK (20 USD), för att ersätta för extra arbete med administration samt fraktkostnader.

6. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING
6.1 De priser som anges på Webbplatsen är de som gäller. Priserna anges i svenska kronor för svenska kunder alternativt US Dollar för kunder i andra länder, 25% moms (mervärdesskatt) är inkluderat i alla priser för kunder inom EU. För kunder utanför EU debiteras moms istället av tullmyndigheterna i ditt hemland.
6.2 Vi står ej för lokala importavgifter, det är ditt ansvar som kund att ha kontroll på dessa. Har du frågor kring tull så kontakta ditt lokala tullkontor.
6.3 Du kan betala genom direktbetalning, Klarna faktura, kortbetalning (Mastercard, VISA). Mer information och svar på vanliga frågor kring betalning och betalsätt hittar du under fliken betalning på hemsidan.
6.3.1 Övriga användarvillkor för Payex faktura

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

6.3.2 Information om överlåtelse
Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar.

6.3.3 Leveransvillkor
Leverans sker till din folkbokföringsadress.

6.3.4 Betalningsvillkor
Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 29 SEK. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.
6.4 Rule of Sweden eller dess samarbetspartners förbehåller sig rätten att ta betalt redan i samband med beställningen om inte annat betalsätt valts av dig och godkänts av oss. Vid fakturabetalning kan Rule of Sweden eller dess samarbetspartners vilja göra en kreditupplysning, i sådant fall kommer Du att meddelas om detta.

7. ÅNGERRÄTT
7.1 I enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning har du alltid 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Rule of Sweden detta inom 14 dagar från det att Du eller ett ombud till dig tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).
7.2 Du står för returportot vid utövande av ångerrätten. Ansvaret för produktens skick efter det att Du mottagit produkten samt under returfrakten är ditt.
7.3 Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Rule of Sweden om att du utnyttjat din ångerrätt. Varan ska skickas väl emballerad, i originalskick och i originalemballage inklusive lappar och taggar. Mer information kring hur du gör ett återköp hittar du under fliken byten, återköp och reklamationer på hemsidan.
7.4 Rule of Sweden betalar, vid utnyttjande av ångerrätten, tillbaka det belopp som du betalat för produkten. Om produkten minskat i värde på grund av att Du använt produkten mer än vad som anses vara nödvändigt för att bedöma produktens funktion eller egenskaper förbehåller vi oss rätten att dra av summan av värdet för denna värdeminskning.
7.5 Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag vi underrättades om ditt utnyttjande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vi mottagit returen av varan eller bevis på att denna skickats tillbaka. Om inget annat är överenskommet kommer vi att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen.

Returadress;
Rule of Sweden AB
Box 3297
35253 Växjö

8. REKLAMATION
8.1 Vi behandlar reklamationer enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är din vara defekt eller fellevererad ska Du kontakta oss så snart som möjligt efter att Du upptäckt felet.
8.2 Vi står för returportot vid reklamation. Mer information kring hur Du ska gå tillväga hittar du under sidan byten, återköp och reklamationer på hemsidan.
8.3 När din reklamation mottagits, behandlats och godkänts kommer Du att kompenseras i enlighet med gällande konsumentskyddslagsstiftning. Vi försöker alltid att behandla returer inom 14 dagar från den dagen vi mottagit dem, vid speciella omständigheter kan det ta längre tid.
8.4 Rule of Sweden har rätt att inte godkänna en reklamation i sådana fall då varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.
8.5 Vid reklamationer efterföljer vi de riktlinjer som angivits från Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se eller sök vidare information på www.konsumentverket.se.

9. TVIST
9.1 Vårt önskemål är att tvister i första hand ska lösas i diskussion med vår kundservice.
9.2 Om tvist ej kan lösas i diskussion med vår kundservice rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se, för en oberoende undersökning. Du kan även kontakta EU-kommissionens plattform för medling i tvister online, http://ec.europa.eu/consumers/odr.
9.3 Vid eventuella tvister kommer vi att efterfölja beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande internationell nämnd.
9.4 Tvist som hör till tolkningen eller användningen av villkoren ska tolkas i enlighet med gällande svensk lag och avgöras enligt 9.2 eller av allmän domstol.

10. KAMPANJER, RABATTKODER & ERBJUDANDEN
10.1 Rule of Sweden kan komma att erbjuda kampanjer, rabattkoder och erbjudanden med förmånligare villkor än vad som framgår i dessa villkor exempelvis kampanjer för fri frakt, 3 för 2, eller förlängd ångerrätt. Dessa villkor är gällande så länge kampanjen är aktiv och för de varor som innefattas av kampanjen. Vi har rätt att när som helst avsluta kampanjer av detta slag. Vid avslutande eller avbrytande av kampanj gäller villkoren i sin helhet igen.
10.2 Kampanjer, rabattkoder och erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tidsram och/eller tills lagret är inte är slut.
10.3 Kampanjer, rabattkoder och erbjudanden kan inte kombineras med andra kampanjer, rabattkoder eller erbjudanden.
10.4 Kampanjer, rabattkoder och erbjudanden kan inte användas på redan lagda ordrar.
10.5 Rabattkoder eller vouchers får bara användas en gång per kund och köp. Om Rule of Sweden anser att detta missköts har vi rätt att avbryta ordern.

11. PRODUKTER & LAGER
11.1 All bildinformation på Webbplatsen ska i alla fall ses som illustrationer, vilka inte kan garanteras återge de produkter du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.
11.2 Vi kan inte garantera att de färger som syns på produkterna på Webbplatsen är produkternas exakta färg. Färgerna kan se olika ut beroende på dina vilka inställningar du har i din dator, telefon, iPad eller liknande.
11.3 Vi förbehåller oss möjligheten att återkalla produkterna från försäljning. Om du lagt en beställning som vi inte kan leverera ska vi kontakta dig inom 1-5 dagar efter att du lagt ordern.
11.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning. Om du lagt en beställning som vi inte kan leverera ska vi kontakta dig inom 1-5 dagar efter att du lagt ordern.

12. LÄNKAR
Rule of Sweden kan länka till andra webbplatser, och andra webbplatser kan länka till Rule of Sweden. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa webbplatser, och inte heller för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på dessa webbplatser.

13. FORCE MAJEURE
Om Rule of Sweden inte följer sina skyldigheter på grund av omständigheter utanför dess kontroll kan Rule of Sweden inte hållas ansvariga för detta. Exempel på sådana omständigheter kan vara; krig, allmänna arbetskonflikter, elavbrott, naturkatastrofer, ändrade myndighetsbestämmelser. Omständigheter som dessa ska utgöra befrielsegrund från skadestånd och andra påföljder.

14. KONTAKTA OSS
Om du undrar över någonting som du inte kan hitta här ovan får du gärna kontakta oss via mail på info@ruleofsweden.se. Vi svarar vanligtvis inom 48 timmar (Mån-Fre).
DESSA VILLKOR HAR FASTSTÄLLTS AV RULE OF SWEDEN 2017-06-07.

Lets rule 2018.

We are now in mid-2018 and regardless of whether your favorite training is yoga, football, crossfit or dance we believe we have something for you. Our goal has been to create good looking, comfortable sports wear that will help you find motivation and determination. We have mixed and matched materials, colors, laughter and tears, and landed in a vibrant collection of details and designs. Be who you are, do what you want - rule whatever.

WOMEN DESERVE
IT ALL

For all women and inspired by women we combine design and comfort in ruling sportswear. Be who you are, do what you want - rule whatever.

Få 10 % rabatt Prenumerera på nyhetsbrevet